امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

انرژی های تجدید پذیر

انرژی تجدید پذیر یا انرژی برگشت پذیر به انواعی از انرژی می‌گویند که بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت دارند. در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند.در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۸٪ از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی‌های تجدید پذیر بدست آمد.
 
 
انواع انرژی‌های تجدید پذیر عبارتند از:
انرژی آبی (نیروی برق‌آبی)
انرژی بادی
انرژی خورشیدی
انرژی زمین‌گرمایی
انرژی زیست توده
انرژی امواج جزر و مد
ايران با داشتن تنوع گسترده آب و هوايي از معدود كشورهايي است كه بطور خدادادي مجموعه ای از انواع منابع انرژي تجديد پذير را در اختيار دارد. براي مثال كوير کشورمان ميتواند مكاني مناسب براي ايجاد نیروگاههای خورشيدي بوده و يا نواحی كوهپايه اي و ساحلی ميتوانند بهترين گزينه براي استفاده از توربينهاي بادي باشند. مشخصات اقلیمی کشور باعث شده تا دربيشتر فصول، هواي آفتابي با تابش بیش از  سیصد روز در سال را دارا باشیم كه به نوبه خود امکان استفاده از ماژولهای تولید برق (PV) و آبگرمكن هاي خورشيدي را ميسر ميسازد و نیز اغلب مناطق کوهستانی مستعد احداث و بکارگیری نیروگاههای زمین گرمایی هستند.
 

خدمات شرکت پیشگامان فناوری هورباد

خدمات شرکت پیشگامان فناوری هورباد در حوزه انرژي هاي تجديد پذير عبارتند از:
⦁ امكانسنجي استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق،گرمايش و تهويه مطبوع
⦁ امكانسنجي استفاده از توربين هاي بادي كوچك
⦁ آناليز فني و اقتصادي طرح هاي جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير
⦁ آناليز فني و اقتصادي طرح هاي توليد برق از زباله
⦁ اجراي طرح هاي پژوهشي توليد تجهيزات انرژي هاي تجديد پذير