امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

خط مشی کیفیت

 

شرکت پیشگامان فناوری هورباد ارائه کننده خدمات آموزش و مشاوره استقرار سیستم های مدیریت نوین، مدیریت انرژی و محیط زیست متعهد می گردد با استقرارسیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 : 2008 و همگام با مشارکت، تعهد و انگیزه کارکنان نسبت به تحقق اهداف زیر اقدام نماید:

 

مهرداد منصوری

مدیر عامل


مدیریت ارشد ضمن تعهد به تامین منابع لازم جهت تحقق اهداف فوق ، حمایت خود از اجرای الزامات و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت اعلام می دارد.از کلیه همکاران گرامی انتظار می رود مفاد خط مشی فوق را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با رعایت کلیه قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و روش های اجرایی مرتبط در این امر مهم متعهد و کوشا باشند