امروز : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

مهرداد منصوری

 
  • نام : مهرداد
  • نام خانوادگي : منصوری
  • نام پدر: غلامعلی
  • جنسيت : مرد18788
  • سال تولد : 1352
  • وضعيت تاهل : متاهل
 

تحصیلات

مدرك تحصيليرشته تحصيليمحل تحصيلتاريخ خاتمه
کارشناسیمهندسی مکانیکدانشگاه علم و صنعت ایران1375
کارشناسی ارشدMBAدانشگاه پیام نور1390

سوابق شغلی

نام محل كارسمتشروعخاتمه
شرکت عصر صنعت شرقکارشناس13741375
سازمان صنایع دفاععضو تیم پروژه13751378
ایران خودرورئیس اداره نگهداری و تعمیرات معاونت تندر/رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی کارخانه شمالی 13781390
پیشگامان فناوری هوربادمدیر عامل1390تا کنون

آموزشهاي مرتبط با انرژی

عنوان دورهبرگزار كننده دورهمدت (ساعت)
مدیریت انرژیجايكا ژاپن-سازمان بهره وري انرژي44
آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمانسازمان بهره وری 32
آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001آکادمی توف ایران16
ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 آکادمی توف ایران16
سر ممیزی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001SGS ایران40
Energy Management System and ISO 50001UNIDO80
تربیت ارزیاب جایزه مدیریت انرژیانجمن مدیریت سبز ایران16
ساختمان سبزانجمن مدیریت سبز ایران15
جایزه مدیریت انرژی ایرانسازمان مدیریت صنعتی8
سمینارهای مختلف بهینه سازی و مدیریت انرژیوزارت نیرو ، سابا ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، شرکت هم اندیشان انرژی ، ایران خودرو و ...50

ساير دوره هاي آموزشي تخصصي/ مهارتي

عنوان دورهمحل برگزاري دورهمدت دورهسال
مدیریت اجراییسازمان مدیریت صنعتی2651385
آشنایی با الزامات ISO 9000/14000ایران خودرو401387
دوره های آموزشی مرتبط با نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی و برقی (هیدرولیک ، پنوماتیک ، اتوماسیون ، تعمیرات مکانیکی، ربات،PLC ، تجهیزات جوشکاری ، پمپها و...)شرکت های فستو ، کنترونیک ، تام ایران خودرو ، مرکز آموزش صنعتی و ...) 3001385
1390
اصول مهندسی نگهداری و تعمیراتایران خودرو301388
مديريت محصول سبزانجمن مديريت سبز161391
اقتصاد محيط زيست انجمن مديريت سبز اروپا181392

سوابق پژوهشی / اجرایی

نوعشرحمحل
مقالهEnergy consumption management in paint shops with reviewing of process and equipment according to different productionکنفرانس
surcar
مقالهاستقرار سیستم مدیریت انرژی در معاونت تندر ایران خودروسمینار سابا
مقالهبهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند رنگ خودروکنفرانس مدیریت انرژی
پروژه تحقیقاتیبررسی وضعیت استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع خودرو سازی ایرانصنایع خودرو سازی
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011مجمع مس یرچشمه
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011فولاد ریزان
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011فولاد فرم کار
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011پنها
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011آبفا ی غرب تهران
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011کالسیمین
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011فرآوری مواد معدنی ایران
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی با مشارکت UNIDOسیمان شمال
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011پتروشیمی تبریز
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد IS0 50001:2011سایپا
مشاورهاستقرار سیستم مدیریت انرژی با مشارکت UNIDOفولاد اکسین
مشاورهآماده سازی جهت ممیزی نهایی اخذ گواهینامه استاندارد IS0 50001:2011سیمان هرمزگان
مشاورهشرکت در جایزه مدیریت انرژی انجمن سبز ایرانسیمان لامرد
مشاورهشرکت در جایزه مدیریت انرژی انجمن سبز ایرانبسته بندی پگاه
مشاورهشرکت در جایزه مدیریت انرژی انجمن سبز ایرانسیمان مازندران
اجراییریاست کمیته بهینه سازی مصرف انرژی کارخانه شمالیایران خودرو
اجراییاستقرار نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) در معاونت تندرایران خودرو
ممیزی20 روز ممیزی استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011صنایع مختلف
پروژه اجراییاجرای بیش از 10 پروژه ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژیصنایع مختلف

سوابق تدریس

محل برگزاریشرح دورهتاريخمدت(ساعت)
دانشگاه جامع علمی - کاربردیدروس فنی و نگهداری و تعمیراتاز 1388112
موسسه آموزش عالی انرژی ساوهدروس بهینه سازی مصرف انرژی از 1391160
مجتمع گاز پارس جنوبیمدیریت انرژی138824
ایران خودروآشنایی با اصول بهینه سازی و مدیریت انرژی13888
سایپاآشنایی با مبانی مدیریت انرژی و استاندارد IS0 50001 (دو دوره)139032
سایپا آذینآشنایی با مبانی مدیریت انرژی و استاندارد IS0 50001139040
شرکت های گروه سایپا(15 شرکت)آشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139016
فولادریزانممیزی انرژی13918
پارس خودروآشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139124
ایران خودروسمینار آشنایی با مبانی IS0 5000113918
سمینار محصول سبزمدیریت انرژی در فرآیند محصول سبز13912
فولاد فرم کاراصول مدیریت و ممیزی انرژی139116
کشت و صنعت کارونتربیت ممیز انرژی139124
شرکت ملی صنایع پتروشیمیسمینار آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 5000113918
پالایشگاه گاز هاشمی نژادمدیریت انرژی پیشرفته139132
مجتمع مس سرچشمهسمینار آشنایی با اصول ممیزی انرژی13918
فولاد کاویانمدیریت و ممیزی انرژی139124
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورسمینار آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 5000113928
شرکت آبفا شهرهای غرب تهرانسمینار آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 5000113928
فولاد اکسینمدیریت و ممیزی انرژی در صنعت139216
پتروشیمی پارسآشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139216
پتروشیمی پارسممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139216
آب و فاضلاب غرب تهرانممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139216
همایش ملی مدیریت انرژی (سانا)تحلیل اقتصادی و مالی انرژی13932
پتروشیمی تبریزآشنایی با الزامات و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139316
زامیادآشنایی با استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139316
کالسیمینآشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139316
فرآوری مواد معدنی ایرانآشنایی با الزامات و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139316
پتروشیمی غدیرآشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی IS0 50001139316
انجمن مدیریت کیفیت ایرانمدیریت انرژی و توسعه پایدار13932
شرکت های معدنی استان زنجانمدیریت انرژی13938
سیمان هرمزگانمدیریت جامع انرژی139356
لوله و مخابرات نفت ایرانمدیریت انرژی139316
شهرداری منطقه 5اصول و مبانی مدیریت انرژی13938
عضويت در انجمن ها و مجامع علمي و حرفه اي
مدرس موسسه آموزش عالی انرژی
مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی
سر ممیز استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011 (IMQ ایتالیا)
عضو تیم کارشناسی پروژه مدیریت انرژی UNIDO در ایران
دبیر کارگروه انرژ ی انجمن مدیریت کیفیت ایران
عضو کمیته متناظر مدیریت انرژی TC242 در سازمان ملی استاندارد ایران
عضو کمیته متناظر ممیزی انرژی TC257 در سازمان ملی استاندارد ایران
عضو انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران
سر ارزیاب جایزه مدیریت سبز ایران
ارزیاب جایزه ملی کیفیت غذا و دارو