امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

پروژه هاي بهینه سازی

شرکت پیشگامان فناوری هورباد آماده اجراي پروژه هاي بهینه سازی در صنايع كشور در حوزه هاي ذيل مي باشد:
⦁ توسعه فناوري هاي نوين تبديل انرژي با راندمان و کارايي انرژي بالا در کليه بخش هاي صنعت
⦁ امكان سنجي فني- اقتصادي طرح هاي صرفه جویي انرژی
⦁ مدیریت و بهینه سازی انرژی، کاهش هزینه های ناشی از مصرف نادرست و اتلاف انرژی
⦁ بهبود استانداردهای مصرف بهینه انرژی در کلیه بخش های انرژی در کشور
⦁ تدوين رويه هاي مديريت و مميزي انرژي در تجهيزات صنعتي و ساختمانها
⦁ تدوين معيار و استانداردهاي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف صنعت
⦁ اعمال و اجراي معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي در بخش صنعت بخصوص صنايع انرژي بر کشور
⦁ اعمال و اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در واحدهاي جديد در حال احداث
⦁ ايجاد ساختار متمرکز جمع آوري و به روز  رساني آمار و اطلاعات بخش انرژي (سيستم اطلاعات انرژي)
⦁ توسعه و بکارگيري سوخت هاي جايگزين در بخش حمل و نقل کشور
⦁ توسعه و بکارگيري فناوري هاي سازگار با محيط زيست در کليه بخش هاي عرضه و تقاضاي انرژي
⦁ ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش انرژی