امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

پروژه های ممیزی و مشاوره

ردیفنام شرکتموضوع فعالیت شرکتزمینه همکاری
1سایپاتولید خودرواستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
2پتروشیمی تبریزپتروشیمیاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
3آب و فاضلاب اهوازآب و فاضلاباستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
4کالسیمینتولید شمش سرب و رویاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
5فرآوری مواد معدنی ایرانتولید شمش رویاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
6سیمان هرمزگانتولید سیماناجرای ممیزی داخلی استاندارد
ISO 50001:2011
7ملی صنایع مس ایرانتولید محصولات مسیاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
8مجتمع مس سرچشمهتولید محصولات مسیاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
9فولاد اکسینتولید صفحات فولادیاستقرار سیستم مدیریت انرژی با همکاری توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO)
10فولادریزانتولید قطعات ریخته گریاستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
11سیمان مازندرانتولید سیمانمشاوره جهت حضور در جایزه مدیریت انرژی
12فولادفرم کارذوب فلزات و تولید قطعات ریخته گریممیزی انرژی
13آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهرانآب و فاضلاباستقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011
14سیمان لامردتولید سیمانمشاوره جهت حضور در جایزه مدیریت انرژی
15آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهرانآب و فاضلابممیزی انرژی تأسیسات و ساختمان ها
16بسته بندی پگاهتولید ملزومات بسته بندیمشاوره جهت حضور در جایزه مدیریت انرژی
17سیمان شمالاستقرار سیستم مدیریت انرژی با همکاری توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO)