امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
سلام دنیا!
شهریور ۶, ۱۳۹۴
معرفی مرکز آموزش ملی مدیریت انرژی تبریز
شهریور ۷, ۱۳۹۴

سامانه «به سما»

گردهمايي رونمايي از سامانه “به سما” (www.behsama.ir) با زير سامانه طرح ارتقا كارايي موتور خانه ها با هدف معرفي و آغاز به كار رسمي، با حضور محمدمهدي رحمتي، مشاور وزير نفت و رئيس هيات مديره شركت بهينه سازي مصرف سوخت و نصرت اله سيفي، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت عصر امروز (۴ شهريور ۱۳۹۴) برگزار شد.