امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

معرفی مرکز آموزش ملی مدیریت انرژی تبریز

سامانه «به سما»
شهریور ۷, ۱۳۹۴
بازسازی انرژی
شهریور ۷, ۱۳۹۴

معرفی مرکز آموزش ملی مدیریت انرژی تبریز

یکی از مهمترین اهداف معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو منطقی ­سازی الگوی مصرف انرژی درکشور از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی و تخصصی افراد، کارشناسان و متخصصان امر انرژی می­ باشد. در راستای این هدف، معاونت امور برق و انرژی (وزارت نیرو) دفتر بهبود بهره وری انرژی و برق، سازمان بهره ­وری انرژی ایران با همکاری آژانس همکاری­ های بین ­المللی ژاپن (JICA) اقدام به تأسیس مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی (NTCEM) در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در تبریز نموده است تا نسبت به آموزش، آشنایی با تکنولوژی نوین بهینه ­سازی مصرف انرژی و نیز توانمندسازی نیروهای متخصص اقدام نمایند.
وظیفه اصلی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی برگزاری دوره ­های آموزشی با همکاری سازمان بهره ­وری انرژی ایران در زمینه مدیریت مصرف انرژی در دو شاخه عمومی و تخصصی (برق، حرارت) می­ باشد.
با توجه به کثرت متقاضیان شرکت در دوره ­های آموزشی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی و به منظور نظام ­مند نمودن فرآیند ثبت ­نام، شرکت در دوره آموزشی و شرکت در آزمون­های پایان دوره، این دستورالعمل ثبت ­نام تهیه شده است. متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی بایستی مفاد و شرایط ثبت ­نام را در تقویم ­های آموزشی بدقت مطالعه نموده و در فاصله های زمانی تعیین شده برای دوره ها نسبت به ثبت نام در دوره آموزشی و نیز ثبت نام در آزمون مربوطه اقدام نمایند.