درباره ما
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد هورباد

آمـوزش يـکي از ابـعـاد اســاسـي توسعـه انساني بشمار مي رود. از این رو اهمیت و نیاز به گذراندن دوره های آموزشی را نباید نادیده گرفت. بی شک ارتقاء مهارت های کارکنان نیز تنها در گروه آموزش و کسب تجربه امکان پذیر است.

از این روگروه خدماتی، تولیدی و بــازرگـانی بـهـتـا ؛ حـامی و مـالـک شرکت های بهتا تهویه، بهتا آرمان، بهتا سرویس و برند ریوکو با سابقه بیش از 50 سال در بخش تولید و خدمـات سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تاسیسات مرتبط صنعتی و خانگی، تصمیم به ایجاد و توسعه زیر سـاخت هـای مـورد نیاز آمـوزش در گـروه تاسـیـسـات (سرمـایـشی و گرمایشی) نمود.

این مجموعه توانست پس از دریافت مجوز آموزشی از سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هورباد ، ضمن نزدیک شدن به اهداف خود، گـامی مـوثر در جـهت ارتقـاء دانـش تــخـصـصی عـلاقـه منـدان حــوزه تـعـمیـرات، نـصـب و راه انـدازی تجهیزات سرمـایشی و گرمـایـشی بردارد.
Sponsored by behta group