امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

بازرسی انرژی در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف و قوانین برنامه پنج ساله کشور بمنظور تطابق مصرف ویژه انرژی واحدهای صنعتی با استانداردهای معیار مصرف، یکی از مواردی است که انجام آن در راستای تطبیق با الزامات قانونی در راستای پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 ضرورت دارد.

شهریور ۷, ۱۳۹۴

بازسازی انرژی

بازرسی انرژی در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف و قوانین برنامه پنج ساله کشور بمنظور تطابق مصرف ویژه انرژی واحدهای صنعتی با استانداردهای معیار مصرف، یکی […]
شهریور ۷, ۱۳۹۴

معرفی مرکز آموزش ملی مدیریت انرژی تبریز

یکی از مهمترین اهداف معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو منطقی ­سازی الگوی مصرف انرژی درکشور از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی و […]
شهریور ۷, ۱۳۹۴

سامانه «به سما»

گردهمايي رونمايي از سامانه “به سما” (www.behsama.ir) با زير سامانه طرح ارتقا كارايي موتور خانه ها با هدف معرفي و آغاز به كار رسمي، با حضور […]