دوره های آموزشی

پیشنهاد ویژه

برترین دوره های آموزشی
نصاب و تعمیر کار کولر های گازی

سطح حرفه ای

نصاب و تعمیر کار کولر های گازی

محسن اشکذری یزد

3.2

1,500,000 تومان

ثبت نام
نصاب و تعمیرکار کولر گازی پنجره ای

سطح حرفه ای

نصاب و تعمیرکار کولر گازی پنجره ای

محسن اشکذری یزد

3.2

2,000,000 تومان

ثبت نام
نصاب و تعمیرکار کولر گازی پنجره ای

سطح حرفه ای

نصاب و تعمیرکار کولر گازی پنجره ای

محسن اشکذری یزد

3.2

2,000,000 تومان

ثبت نام
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

سطح حرفه ای

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

حمیدرضا محمدنیا

3.2

1,800,000 تومان

ثبت نامSponsored by behta group